Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, ÄLGARÅS 11:1 ÄLGARÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älgarås kyrka, anl.bild, negnr 04-344-15.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLGARÅS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄLGARÅS 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

ÄLGARÅS KYRKA - Älgarås kyrka är öst-västligt orienterad i nordöstligaste delen av en tämligen vidsträckt kyrkogård. Kyrkogården, som ligger på en ås, sluttar mot väster. Kyrkan ligger på åsens krön. Sydöst om kyrkan ligger ett magasin. Kyrkogården har i söder, utökats i flera omgångar från 1823 och framåt. Även i väster har kyrkogården troligen utvidgats. Södra delen når längre åt öster än den gamla delen. Såväl den gamla som den nya delen omgärdas av kallmurade stenmurar och trädrader. I väster är en stödmur, varpå häckar planterats. Från landsvägen i väster finns två dubbla smidesgrindar med spjälor, placerade mellan fyrsidiga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas