Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÖXNEVALLA KYRKA 1:1 ÖXNEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_121.25b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖXNEVALLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rekreation och turism - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖXNEVALLA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården är kvadratisk till formen och har utvidgats åt norr. Kyrkan är belägen i södra delen. Kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur, i söder i form av en stödmur, som kantas av en gles trädkrans. I kyrkogårdsmuren har det funnits stigluckor men dessa revs i slutet av 1800-talet. Den utvidgade norra delen inhägnas åt norr av en häckplantering och åt sydväst av ett trästaket. Smidesgrindar i söder, väster och öster. Kyrkogården är gräsbevuxen med grusade gångar, rakt åt norr kantad av en allé av Pyramidaskar. De äldsta gravvårdarna är belägna söder om kyrkan. Här finns några järnkors och en del större gravvårdar med grusfyl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande