Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, HARATÅNGEN 1:25 SVENASJÖ KAPELL (SVENASJÖ KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_126.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVENASJÖ KAPELL (SVENASJÖ KYRKA) (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

HARATÅNGEN 1:25

Beskrivning

Inventeringsår 2005

KYRKOTOMTEN inhägnas av kallmurade stenmurar i väster och öster. Gången runt om kyrkan är asfalterad, liksom parkeringsplatsen i norr. I söder är marken gräsbevuxen och en terrassmur med trappa sammanbinder högre och lägre marknivå. En plattgång leder från trappan bort till en klockstapel sydväst om kyrkan. Närmare landsvägen finns en samling lövträd.

KLOCKSTAPELN byggdes 1936-37 och står ca tio meter sydväst om kyrkan. Klockstapeln har kvadratisk planform och ett högt sockelparti av tuktad granit med två små fönster åt norr och dörr åt söder. Fasaderna är helt spånklädd och avsmalnar uppåt. Klockstapeln kröns av en hög spira med e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande