Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, SÄTILA 29:1 SÄTILA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_134.29/23850030

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄTILA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÄTILA 29:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården inhägnas av kallmurade naturstensmurar, där ingången åt nordväst markeras av en stiglucka med tre ingångar. Stigluckans äldre portar avlägsnades 1925 och ersattes av grindar. Stigluckan kröns av ett tegeltak och en vindflöjel av plåt. Den vitputsade fasaden åt nordväst har dekorationer i putsen. I övriga väderstreck finns öppningar med smidesgrindar.

Kyrkogården är kuperad och kyrkan är belägen på dess högsta punkt i nordväst. En trappa i den västra muren flankeras av runda putsade grindstolpar krönta av stenklot. Kyrkogården har utvidgats flera gånger åt öster och söder (1966). En del av kyrkogården terrasserades 1933....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande