Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, SURTEBY 12:1 SURTEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_071:26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SURTEBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SURTEBY 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Surteby kyrkas långsträckta begravningsplats har utvidgats i flera etapper och består av flera sammanhängande kyrkogårdsrum med olika karaktär och stora höjdskillnader. Den sträcker sig från den skogklädda åsens bas i öst till vägen i väst mellan Fotskäl och Björketorp på dalgångens botten. Närmast kring kyrkan ligger den äldsta, muromgärdade kyrkogårdsdelen med medeltida anor. Den har rektangulär form och trädkrans längs den östra delens murar. Den västra delen är terrasserad med en kraftig stödmur i natursten mot yngre kyrkogårdsdelar i väst som är belägna ett gott stycke lägre. Anläggningen har ursprungligen varit åtskilligt mind...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande