Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 36:4 TELEVERKETS HUS, GÖTEBORG Ny sökning Tillbaka till sökning

8227 Televerkets hus_SRLN_2007_10_23 099

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TELEVERKETS HUS, GÖTEBORG (akt.), GÖTEBORG (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

INOM VALLGRAVEN 36:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kvarteret "Gamla Telegrafen" är ett femvåningshus uppfört i tre etapper. Den äldre delen mot Kungsgatan och Kaserntorget uppfördes 1909-1912, med fasader av huggen granit och rött tegel i nationalromantisk stil. Mot söder finns en tillbyggnad från 1946 och en flygel från 1963. Byggnaderna sluter sig kring en gård.

Se historik och byggnadsbeskrivning för närmare beskrivning.