Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 72:1 STORA SALUHALLEN Ny sökning Tillbaka till sökning

8225_LR_20070103 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA SALUHALLEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

INOM VALLGRAVEN 72:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Stora Saluhallen och Kungstorget är belägen inom Vallgraven, på mark som tidigare upptogs av befästningsverket. Rester av befästningen från 1600-talet finns kvar under mark som fornlämningar. Byggnadens huvudfasad vänder sig mot Kungstorget. Saluhallen inrymmer ca 40 butiker, restauranger och cafèer. Saluhallen uppfördes 1889 och är uppförd i stålfackverk med bärande synlig stomme. Fasaderna har utfackning med klinkertegel i mönstermurning. Tillbyggnad i dess östra del gjordes 1898 som anslöt till det ursprungliga. Takkonstruktionen utgörs av valvbågar i stålfackverk och taktäckningen är av plåt. Ett antal butiker på yttersidorna mo...

Läs mer i eget fönster