Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HEDEN 705:8 M.FL. STORA KATRINELUND Ny sökning Tillbaka till sökning

8224_LR_20070291 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA KATRINELUND (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Jordbruk - Landeri

Jordbruk - Landeri

Jordbruk - Landeri

HEDEN 705:8

HEDEN 38:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Stora Katrinelund består av ett stort f d bostadshus, två flygelbyggnader, f d spannmålsmagasin, f d vattenreservoar amt alléer, trädgård och en relativt stor park. Stråket längs Skånegatan omfattar skolor m m i utkanten av Stora Katrinelunds park. De flesta är friliggande byggnader med tegelfasader. Vid entrén till anläggningen finns äldre smidesgrindar med höga grindstolpar i sten. Den grusade gången kantas av klippta popplar. Huvudbyggnaden flankeras av två envånings flygelbyggnader i trä som ramar in gårdsplanen. Från planen leder trappor upp till parken. I parkens västra del ligger ett spannmålsmagasin som står på stolpar. En...

Läs mer i eget fönster