Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, MAJORNA 722:105 GATENHIELMSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8202_LR_20071019 033

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GATENHIELMSKA HUSET (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

MAJORNA 722:105

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Gathenhielmska huset är uppfört i två våningar i karolinsk stil med valmat tegeltäckt tak. Fasaden har en stram symmetrisk uppbyggnad med pilastrar mellan fönsteraxlarna. Huvudfasaden vänder sig mot Stigbergstorget. Tomten söder om byggnaden omfattar idag en relativt stor trädgård med ett uthus och resterna efter ett växthus.

Öster om bostadshuset ligger ett par små träbyggnader som ursprungligen tillhörde repslageriet från 1700-talet.

Söder om tomten finns rester av den stora trädgård som tidigare hörde till huset. I öster mot Bangatan ligger en låg vall (fornlämning) som är en lämning efter repslagarbanan.

Väster om Gathenhie...

Läs mer i eget fönster