Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:9 KV ALSTRÖMER 9 Ny sökning Tillbaka till sökning

8035_LR_20070815 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV ALSTRÖMER 9 (inakt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

INOM VALLGRAVEN 54:9

Beskrivning

Inventeringsår 2007

De båda byggnadsminnena Kv Alströmer 9 & 10 (Lilla Torget nr 4 resp 3) omfattar stenhusen i tre våningar v i stadsdelen Inom Vallgraven invid Lilla Torget på södra sidan av Stora Hamnkanalen.
Byggnadsminnet Kv Alströmer 9 består av gathuset Lilla Torget 4 som är sammanbyggt med två gårdsflyglar till en hästskoformad huskropp. Fasaden mot hamnkanalen är slätputsad med rikliga utsmyckningar medan gårdsfasaderna består av slammade tegelväggar. Östra flygeln har tre våningar men den västra endast två. Gården är belagd med gatsten.

Gathuset och västra flygeln har enligt en beskrivning från 1847 fungerat som bostäder medan östra flygeln...

Läs mer i eget fönster