Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8008_Trädgårdsföreningen_SRLN_2007_10_03 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET (akt.), TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Park och trädgård - Park

Kultur och nöjesliv - Park

Park och trädgård - Park

HEDEN 705:11

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Trädgårdsföreningens park är anlagd på gammal befästningsmark intill vallgraven väster om Göteborgs stadskärna. Den avgränsas av vallgraven mot väster, Nya Allén i öster, Slussgatan i norr och Gamla Allén/Södra vägen i sydväst. Ett staket uppsatt 1904 avgränsar parken ytterligare längs Gamla- och Nya Allén. Två huvudentréer i norr och sydväst leder vardera in två parkområden som av tradition haft två skilda karaktärer och funktioner; den norra som varit inriktad på trädgårdsodling och den södra parkanläggningen som upptar större delen av ytan. Ytterligare en entré från nya Allén är placerad nordost om restaurang Trägår´n.

Via den ...

Läs mer i eget fönster