Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, LORENSBERG 40:2 M.FL. KV RYDBOHOLM Ny sökning Tillbaka till sökning

7974_Kv_Rydboholm_SRLN_2007_10_04 038

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV RYDBOHOLM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

LORENSBERG 40:2

LORENSBERG 40:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kvarteret Rydboholm tillhör de s.k. parkkvarteren i Vasastaden - Lorensberg. I beskrivningen 1863 av planen för de nya stadsdelarna utanför Vallgraven (stadfäst 1866) betonades vikten av att denna rad av små kvarter utformades som en arkitektoniskt effektfull övergång mellan Kungsparken och stenstaden, efter kontinentala förebilder. Genom planterade förgårdar släpptes ljus och grönska in till de bakomliggande större byggnadskvarteren. Två eller flera tomter måste bebyggas enhetligt så att varje kvarter fick karaktär av ett palatsliknande byggnadskomplex. Denna konsekvent genomförda monumentalitet, fullföljd 1875-1910, sätter parkkva...

Läs mer i eget fönster