Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, BOSTEBO 5:7 BOSTEBO 5:7. SANKTA ANNA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankta Anna gamla kyrka, 32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOSTEBO 5:7. SANKTA ANNA GAMLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BOSTEBO 5:7

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Sankt Anna socken bildades 1521 och ingick dessförinnan i Skällviks socken. Kyrkans historik är inte klarlagd men med största sannolikhet uppfördes en kyrka under 1300-talet. 1521 inviger biskop Brask kyrkan, det är dock oklart vilken del av kyrkan som invigs. På en avbildning från 1634 kan man se ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Den är byggd i gråsten och tegel och försedd med takryttare och ett vapenhus i söder. Vid mitten av 1700-talet befanns kyrkan vara för trång och när en ny kyrka byggdes 1821 en knapp kilometer därifrån, övergavs den gamla kyrkan. När man på 1960-talet beslutade att restaurera kyrkan v...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister