Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VÅRDSBERG 10:1 VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2006/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD (akt.), VÅRDSBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅRDSBERG 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården i Vårdsberg har sin huvudsakliga utbredning söder och öster om kyrkan
som ligger förskjuten mot kyrkogården nordvästra hörn. Framförallt i söder men också i
öster lutar den kraftigt nedför från kyrkan. Av formen att döma är anläggningen kraftigt
utbyggd i söder och öster möjligen redan under medeltiden. Utbyggnaden av kyrkan till
en korskyrka bör ha tagit upp i stort sett hela kyrkogården om den av försvarsskäl
ursprungligen endast omfattat skälva krönet av höjden.
Senare har ytterligare ett kvarter tillförts i öster 1959, medan den sist tillkommande
minneslunden från 1993 är byggd i de...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister