Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VIKINGSTADS KYRKA 1:1 VIKINGSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKINGSTAD KYRKOGÅRD (akt.), VIKINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKINGSTADS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Vikingstad kyrka
Vikingstad är en medeltida sockenbildning som finns omnämnd på 1300-talet. Den
nuvarande kyrkan uppfördes 1765-68 efter att beslut tagits om sammanslagning av
Rakereds och Vikingstad socknar samt uppförande av en gemensam kyrka. Båda de
medeltida sockenkyrkorna revs för att lämna material till den nya kyrkan, som byggdes
30 meter nordöst om Vikingstad gamla kyrka. Anders Hansson var byggmästare till
kyrkan som är murad i gråsten med vita slätputsade fasader och ett högt mansardtak
samt spånklädd tornhuv. Långhuset är rektangulärt med rakslutet kor, sakristia i norr
och torn i väster. Huvudingången är via tor...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister