Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, SLAKA 2:5 SLAKA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910827/006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLAKA KYRKOGÅRD (akt.), SLAKA KYRKA (SOFIA ALBERTINA KYRKA) (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SLAKA 2:5

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Slaka kyrkogård är en stor landsbygdskyrkogård belägen sydväst om Linköping.

Allmän karaktär
Slaka kyrkogård är en stor traditionell landsbygdskyrkogård under långsam omvandling
till en tätortskyrkogård. Kyrkogården har en ålderdomlig inramning och en tydlig
ståndsuppdelning med de påkostade gravarna söder om kyrkan och längs utkanterna,
medan de mindre och billigare platserna ligger på norra kyrkogårdens inre.
Gravplatserna söder om kyrkan är knutna till speciella gårdar och familjer som Gålstad,
Naterstad och Berga, ett ålderdomligt drag från tiden före den ståndsuppdelade
kyrkogårdens införan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister