Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, BANKEKINDS KYRKOJORD 1:1 BANKEKINDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BANKEKINDS KYRKOGÅRD (akt.), BANKEKINDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BANKEKINDS KYRKOJORD 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

BANKEKINDS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger ca 15 kilometer sydöst om Linköping. Kyrkan
ligger på en höjd i utkanten av Bankekinds samhälle. Kyrkogården har en rektangulär
planform i nordsydlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del och kyrkans långhus
är orienterat i västöstlig riktning.

Bankekinds kyrka
Bankekind, eller Svinstad som socknen hette fram till 1902, är en medeltida socken. Kyrkan
uppfördes av sten under 1100-talets slut, sannolikt på kungligt initiativ, med ett rektangulärt
långhus, smalare absidkor och ett påkostat torn i väster. År 1758 byggdes ett nytt långhus
intill det medelti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister