Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, TJUREDA 13:1 TJUREDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tjuredakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJUREDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TJUREDA 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården i Tjureda har anor från medeltiden och en medeltida kyrka har tidigare legat på platsen
endast ett fåtal meter från nuvarande kyrkans läge. Kyrkogården är relativt liten och har sin huvudsakliga
utbredning norr om kyrkan. Då gravrätten löpt ut får gravstenarna i regel stå kvar ute i kvarteret
till dess ny gravrättsinnehavare gör anspråk på platsen. Avlägsnade gravvårdar placeras stående mot en
stenvägg mellan entrén till bårhuset och sakristians källare belägen öster om kyrkan. Huvudsakligen är
det stenar i diabas från 1920-1940-talet som avlägsnats. Det är ovanligt att äldre gravvårdar återanvänds....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande