Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, JÄT 17:1 JÄTS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jäts gamlakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄTS GAMLA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÄT 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Jäts gamla kyrkogård är relativt liten till ytan. Kyrkan är belägen i den norra delen och i det sydvästra
hörnet finns den gamla klockstapeln. Kyrkogården omgärdas av en
gammal stenmur. Inom fyra gravkvarter finns en hel del ålderdomliga
gravvårdar men de flesta är dock relativt sena.
Utanför östra kyrkogårdsmuren är en fattigstock placerad. Den är
tillverkad av trä med järnbeslagen överdel och har ett kraftigt hänglås.
Ovanpå stocken har placerats en kartuschformad texttavla av trä
med målad inskription: ”Låt icke de fattige lida nöd men Se till den
nöd Som ej kan tala, Gud skall dig derföre Hugsvala, gack ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande