Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, NORRAHAMMAR 41:1 NORRAHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRAHAMMARS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

NORRAHAMMAR 41:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkan uppfördes längs landsvägen, mitt emot järnvägsstationen.
I kyrkans omedelbara närhet fi nns församlingshem, Konsumbutik
och ett fl ertal radhus och fl erfamiljsbostäder från 1900-talets senare
del. Kyrkan ligger på en kyrkotomt med en klockstapel i dess sydvästra
del. Mot väster avgränsar en låg kalkstensmur kyrkotomten
och täta buskar på övriga sidor.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande