Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÄNGLAKÖREN 6 LJUNGARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ljungarumkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGARUMS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄNGLAKÖREN 6

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Ljungarums kyrkogård har en närmast triangulär form. Kyrkan
har ett krönläge mitt på den norra delen med koret mot öster.
Från kyrkan sluttar terrängen åt sydost och nordväst. Strax sydväst
om kyrkan reser sig klockstapeln. Längs kyrkogårdens västra sida
sträcker sig de långsmala kvarteren 1 och 2, vilka utgör 1909 års
utvidgning och ligger något lägre än kyrkogårdens äldre del. I norr
ansluter det lilla kvarteret 3. Kvarter 4 utgör gamla kyrkogårdens
västra sida. Nordost om kyrkan återfi nns kvarter 5. Söder om kyrkan
är kvarter 6 och 7. Öster om kyrkan befi nner sig kvarter 8, anlagt
1859. Kvarter 9 och 1...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande