Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, GRÄNNA KYRKA 1 GRÄNNA KYRKA OCH GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

grännagakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÄNNA KYRKA OCH GAMLA KYRKOGÅRD (akt.), GRÄNNA KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

GRÄNNA KYRKA 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården vid Gränna kyrka skiljer sig från många andra kyrkogårdar
i och med att den stått oanvänd så länge. Den avgränsas
i öster av Grännaberget och sluttar ned mot Brahegatan. Endast
området öster om kyrkan är idag utnyttjat för gravar och då i form
av en urnlund. Strax söder om denna fi nns en minneslund. Öster
om dessa fi nns äldre gravvårdar bevarade, vilka förmodligen står
kvar på sina ursprungliga platser. Skillnaden i karaktär mellan de
två områdena, lundarna och de äldre gravvårdarna, är mycket stor.
Väster om kyrkan fi nns främst stora gräsmattor, en gravvård står
nordväst om kyrkans ingång.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande