Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, REGEMENTSKALKEN 2 ALLHELGONAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkan från sydväst.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLHELGONAKYRKAN (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

REGEMENTSKALKEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2015

En kyrkogård, anlagd 1880 med ett begravningskapell från 1894, ligger norr om kyrkan och parkeringen men tillhör inte kyrkotomten. Norr om kyrkan ligger också före detta prästgården som numera används till församlingsverksamhet.
Kyrkotomten, dvs trädgården, omges mot öster längs gatan av en tegelmur av brunrött tegel, avtäckt med kalksten. Mot norr är det delvis tegelmur, delvis bokhäck. Entrégrindar, i norr och öster, av svart smide flankeras av kraftiga tegelpelare krönta med belysningslyktor. Mot söder saknas avgränsning. Mot väster finns ett buskage och stora björkar som gräns mot vårdcentralen.
Trädgården mot söder är gräsb...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas