Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, MÖRARP 17:1 MÖRARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1679-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖRARPS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÖRARP 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Kyrkan ligger på en stor kyrkogård vilken utvidgades mot söder omkring 1871. Kyrkogården omges av murar från 1968 av putsad betong i söder, öster och väster samt en häck längs norra sidan. Ingångar till kyrkogården finns i väster, öster och söder. Innanför kyrkogårdens begränsningar på östra och södra sidorna finns en trädkrans. En bred grusgång leder fram till kyrkan från söder kantad av höga formklippta tujaträd. Gången planlades 1871. Övriga gångar är breda och singeltäckta medan gångstråk i stort sett saknas på norra sidan som är grästäckt och har få bevarade gravvårdar. Även övriga delar av kyrkogården har stora grästäckta ytor...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas