Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, KYRKAN 1 GISLAVEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gislavedkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GISLAVEDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Gislaveds kyrkogård är utvidgad i två omgångar sedan anläggandet
1880. Den andra utvidgningen från 1935 – 47 är den enda som
är tydligt avskild längs norra och västra sidan av den utsträckning
kyrkogården fick 1906. Terrängen sluttar svagt åt nordost. Kyrkogårdens
gamla del är uppdelad i två stora kvarter, A söder om kyrkan
och B norr om kyrkan. Själva kyrkan är orienterad mot väster.
1935 års utvidgning längs norra sidan och kring nordöstra hörnet
utgör kvarter C medan dess västra del är kvarter H och infattar
urngravskvarteret U. Söderut från detta ligger i tur och ordning
kvarter J, AB och AN, det sistnä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande