Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, BURSERYD 2:38 BURSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Burserydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BURSERYD 2:38

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården består av en gammal och en nyare del, åtskilda av den
f.d. landsvägen mot Bosebo. Gamla kyrkogården intar ett krönläge
öster om vägen medan den nya kyrkogården ligger i slänten vid vägens
västra sida. Söder om nya kyrkogården står ett bårhus. Gamla
kyrkogården har en nord-sydlig utsträckning som följer terrängen.
Kyrkan delar kyrkogården i en nordlig och en sydlig del, den södra
sluttar åt syd och sydost. Norr om kyrkan återfi nns kvarter A och B,
längs östra kyrkogårdsmuren kvarter C. Kvarter D utgör en triangel
söder om långhuset och kvarter E upptar kyrkogårdens sydvästra
del. På nya kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande