Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, FURUGÅRDEN 1 GYLLENFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

gyllenforskkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GYLLENFORS KAPELL (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

FURUGÅRDEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Gyllenfors kyrkogård består av en äldre och en yngre del. Den ursprungliga
delen från 1931 är den västra som har en rektangulär
form. Kapellet ligger mitt på norra kortsidan som fond med klockstapeln
vid sin västra sida. De båda gräsytorna väster och öster om
kapellet är inga gravkvarter. Gravarna är belägna uteslutande söder
om kapellet i två jämnstora rektangulära kvarter. I nordväst är ett
indraget entréparti. I söder är i linje med kapellet en utsiktsplats.
Den yngre delen från 1983 är den östra, vilken har nästan samma
storlek som den gamla. Formen är något oregelbunden genom att
sidan åt söder av avfa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande