Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6 ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1213-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt ett bårhus.

Kyrkogården ligger i anslutning till kyrkan och avgränsas i söder mot Kyrkvägen av en stenmur. Södra muren har vinkelrätta förlängningar mot norr, väster om tornet samt öster om koret. Stenmuren och de putsade grindpelarna uppfördes 1824 i samband med en utvidgning av kyrkogården. Murens förlängning norr om kyrkan revs 1888, i samband med en utvidgning av kyrkogården. Övriga sidor avgränsas av häckar med samma höjd som muren. Kyrkogården domineras av större gräskvarter som delas av grusgångar, den är bevuxen med lönn, almar och lindar.

Kyrkogårdens äldsta del m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande