Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, OLIDAN 3:8 TROLLHÄTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_019.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROLLHÄTTANS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

OLIDAN 3:8

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Anläggningen innehåller den nygotiska kyrkan, invigd 1862, och en troligen samtida liten likbod sydöst om kyrkan. Byggnaderna har båda röd tegelfasad och ligger i svag nordöstlig-sydvästlig riktning, men för tydlighetens skull används i det följande raka väderstreck, som om koret låg rakt i norr.
Från vägen på östra sidan är två infarter med parkeringar både i norr och söder och däremellan en bred asfalterad yta längs kyrkans östra sida och fram till entréerna, en i öster, två i norr och två i söder. En gräsmatta sträcker sig ned till vägen med ett fåtal lövträd av olika ålder och vid kanterna står sentida belysningsstolpar med glas...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik