Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, SVENNEBY 10:1 M.FL. SVENNEBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0009310

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVENNEBY GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVENNEBY 10:1

SVENNEBY 3:4

Beskrivning

Inventeringsår 2003

SVENNEBY GAMLA KYRKA ligger vid foten av en brant bergknalle, på dess sydsida, omgiven av sin svagt sydsluttande kyrkogård. Kyrkogården är närmast halvrund, något långsmal i öst-västlig riktning och har den branta bergssidan som avgränsning längs hela norrsidan. Den är på övriga sidor är omgärdad av en torvtäckt kallmur. Kyrkogårdens markyta når på insidan upp till murkrönet, och hela kyrkogården bildar en terrass, halvannan meter ovanför landsvägen som löper förbi på syd- och västsidan. Utmed muren växer äldre almar.
INGÅNG i söder genom en stiglucka, spritputsad och vitkalkad under brutet tegeltak. Stigluckan har en rundbågigt av...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik