Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, JORDSTJÄRNAN 1 BLÅSUTKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_008. 7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLÅSUTKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

JORDSTJÄRNAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan invigdes 1974 och ligger på en mindre höjd i det skogsomgivna, nordöstra hörnet av tomten med en träklädd klockstapel på en gräskulle närmast vägen i nordväst. På kyrkans fasader finns partier med likadan träpanel som på klockstapeln. Tomten saknar hägnader och har häckomgärdade, asfalterade parkeringar i sydväst och en stor gräsmatta upp mot kyrkan och skogen. Runt kyrkans öst- och nordsidor är endast en smal remsa trädfri mark. Trappan upp till anläggningen från gångvägen i väster är av sten med enkla ledstänger. Från trappan leder dels en asfalterad gång upp till övervåningens entré åt väster, med en asfalterad liten plan ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas