Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, SÖRÅKRE 5:1 ROGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4057-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGSTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SÖRÅKRE 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Från landsvägen leder från väster en brant asfalterad väg upp till Rogsta kyrkotomt. I backen närmast ingången till kyrkotomten finns parkeringsplatser anordnade. Kyrkotomten har terrasser av huggen natursten mot alla väderstreck. Ovanpå terrasskanten finns låga buskhäckar planterade och med undantag av några enstaka fristående buskar utgörs dessa den enda högre vegetationen inom kyrkotomten. Marken är gräsbeklädd och de breda gångar som leder från kyrkotomtens västra entré till kyrkobyggnadens sidoingångar är asfalterade. På kyrkotomten finns en gravvård i form av en stående gravsten placerad i sydvästra hörnet.

Nya...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande