Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, NIANFORS 1:7 NIANFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4007-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NIANFORS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

NIANFORS 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Bisättningsrummet, som tillkom under 1900-talets mitt, har en enkel utformning med en gjuten och omålad entréfasad. Fasaden är försedd med ett spröjsat fönster och en dubbeldörr av stående spontade brädor. Byggnadens övriga sidor är inbyggda i marken. Ovan likboden är ett smäckert järnräcke placerat.

Den gamla kyrkogården är belägen i en skogsbacke vid byvägens östra infart, några hundra meter från kyrkan. Kyrkogården, som är liten till ytan, sluttar starkt österut och inhägnas av ett enkelt spjälstaket målat med röd slamfärg. Flertalet gravvårdar är stående och härrör framförallt från 1900-talets första hälft. Kyrkogårdens ålder...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande