Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, AGÖN 1:5 AGÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4000-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
AGÖ KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

AGÖN 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Marken runt kapellet är lätt kuperad och stenig med idel ljung och bärris och enstaka relativt låga tallar. En smal gångstig går mellan kapellet och fiskeläget, där även prästkammaren är belägen. Tidigare var marken kring kapellet mycket öppen, men numer går gränsen för öns skogsmark tiotalet meter norr och väster om kapellet. Ett tydligt tecken på vegetationens förändring är att den uppväxande skogens skugga medför att kapellets solur inte längre ges möjlighet att utvisa tiden. Soluret, som är av sandsten, och som tillkom redan 1680 står uppställt på en hög vitmålad piedestal med randmönster på sidorna. Piedestalen, som sannolikt t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande