Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, SVEDJEÅSEN 1:2 ENÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4005-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENÅNGERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVEDJEÅSEN 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2003

På 1920-talet tillkom i sluttningen väster om kyrkan ett nytt gravkapell efter ritningar av J Dahl. Den lilla byggnaden vilar på en putsad cementgrund, är klädd med stående vitmålad träpanel och har skifferbelagt tak med valmade gavlar. Byggnadens nyklassicistiska arkitektur förstärks av spröjsade lunettfönster och den östra gavelns runda fönster. Interiört är väggarna och det trågvälvda taket försedda med pärlspontpanel. Träporten, som är belägen i väster, är uppbyggd av en dubbeldörr med speglar försedda med stjärnmotiv.

Nordost om kyrkan finns ett benhus med ålderdomlig karaktär. Benhuset kan vara samtida med den äldsta delen ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande