Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, SANDHULTS-RYDET 1:149 SANDAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_020.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SANDHULTS-RYDET 1:149

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Sandareds kyrka invigdes 1960 och ritades av de norska arkitekterna Bernt och Eva Mejlaender. Den består av en vinkelbyggnad med kyrkan i nord-sydlig riktning och ett vidbyggt församlingshem från kyrkans södra sida och österut, samt en klockstapel vid kyrkans nordvästra sida. Församlingshemmet är byggt i suterräng och har 1 ½ våning åt norr och en utbyggnad åt norr i öster. Anläggningen har en öppen, tillgänglig karaktär, då tomten i stor sett saknar hägnader. Åt öster hägnas parkeringarna endast av låga lövhäckar. Mellan kyrkan och järnvägen sträcker sig ett mindre gräsfält. På kyrkans västra sida är en gräsmatta med klockstapeln i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik