Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, PARKSTADEN 1:1 RAMNAKYRKAN (KINNARUMMA GAMLA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_008.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMNAKYRKAN (KINNARUMMA GAMLA KYRKA) (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Utbildning och vetenskap - Museum

PARKSTADEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan stod ursprungligen i Kinnarumma och har sitt ursprung från slutet av 1600-talet, men flyttades hit 1912 och kallas nu Ramna kyrkan efter parkens namn. Kyrkan ligger i öst-västlig riktning på en mindre tomt som avgränsas av en kallmur från 1930. I sydöstra hörnan står en klockstapel, sannolikt från samma sekel, och en stiglucka finns mitt på murens södra sida.
Den plana marknivån innanför muren är någon halvmeter högre än den omgivande museiparken åt söder och väster, och lägre än det skogsparti som tar vid utanför muren i norr och öster. Tomtremsan är mycket smal i norr. Kyrkans huvudentré finns i linje med vapenhuset i väste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik