Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, GÅNGHESTER 23:52 GÅNGHESTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_013.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅNGHESTERS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GÅNGHESTER 23:52

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Gånghesters kyrka är byggd 1957 med församlingslokaler i en vinkel söderut, och ligger centrerad på norra sidan av tomten. På gräsmattan nordväst om kyrkobyggnaden står en stor klockstapel uppförd 1965. Infart sker i nordväst från Kapellvägen. Kyrkotomten runt kyrkan är trädgårdsliknande med gräsmatta åt söder, öster och norr. I sydväst är en asfalterad parkering anlagd. Hela tomten, förutom närmast kyrkobyggnaden, sluttar svagt åt söder. I söder och i norr finns några spridda lövträd.
Kyrkotomten avgränsas av Kapellvägen åt norr, av andra trädgårdar åt öster och väster samt av Stora vägen utmed södra tomtgränsen. Tomten är omgärdad...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik