Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, ARMBORSTET 5 M.FL. TRANDAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_010.5b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRANDAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

TRANDARED 4:1

ARMBORSTET 5

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Trandareds kyrka är Borås första småkyrka och invigdes 1959. Kyrkan med församlingslokaler är ovanligt nog inrymd i ett lamellhus med lägenheter från samma år. Byggnaden har fyra våningar under sadeltak och kyrkan är inrymd i nedre sydöstra hörnet. Bakom kvarteret finns en trädklädd kulle där en samtida klockstapel är belägen. Lamellhuset är sammanbyggt med ytterligare ett lamellhus i vinkel österut och i dess sydöstra hörna har kyrkan lokaler för barnverksamhet.
Kyrkofasaden utskiljs tydligt i husfasaden, dels genom att vara av tegel, när fasaden i övrigt är slätputsad, och dels genom att ha en lutning inåt i ovankant. Dess höjd ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik