Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, BISKOPSMÖSSAN 4 SJÖBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjöbo Kyrkan 1962 Fasad öster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖBO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BISKOPSMÖSSAN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Se tidigare beskrivning.

Inventeringsår 2002

Sjöbo kyrka byggd 1962 ligger på en naturtomt i form av en gräskulle med främst lövträd såsom björk och ek. Kyrkan ligger i nordöstlig-sydvästlig riktning, med korgaveln i nordväst åt trafikleden. Sten går i dagen här och var över hela tomten. En asfalterad gång och en trappa av stockar med metallgaller på planstegen och enkla träräcken leder upp från parkeringen till entrén. Idegran är planterad vid det utskjutande taket längs sydvästsidan. Tomten har inga hägnader förutom en fristående, rak stenmur, murad likt den på kyrkans väggar, söderut i kyrkans förlängning. Höjden på muren varierar med marknivån, som sluttar ned mot daghemme...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas