Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Askersund kn, OLSHAMMAR 6:14 BIRGITTAKYRKAN, OLSHAMMAR Ny sökning Tillbaka till sökning

3186-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BIRGITTAKYRKAN, OLSHAMMAR (akt.), BIRGITTAKYRKAN (OLSHAMMARS KYRKA) (akt.)
Örebro
Askersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

OLSHAMMAR 6:14

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Birgittakyrkan är belägen på ett näs i en vik av nordvästra Vättern, i utkanten av Olshammars tätort. Den gräsbevuxna marken kring kyrkan sluttar starkt i öster. Framför kyrkan i väster finns en grusad gårdsplan tillhörande Olshammarsgården med sin huvudbyggnad nordväst om kyrkan och flygel i väster. Båda dessa byggnader från tidigt 1800-tal är i två våningar med gula putsade fasader och tegeltäckta sadetak. Söder om kyrkan är en reveterade liggtimmerstuga från tidigt 1700-tal, den s k Birgittastugan som idag används av hembygdsföreningen.
Cirka 50 m norr om kyrkan finns den år 1911 anlagda begravningsplatsen omgärdad av gjutjärns...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande