Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, GAMLA STADEN 5:1 NORRA KYRKOGÅRDENS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Norra kyrkog. anl.bild. negnr 03-108-09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA KYRKOGÅRDENS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kapell

GAMLA STADEN 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

NORRA KYRKOGÅRDENS KAPELL - Kapellet ligger centralt placerat på den rektangulära, öst - västligt orienterade, kyrkogården. Kyrkogården inramas av ett nytt trästaket samt av en trädrad. Mot trähuslängan i norr har även planterats en häck. Kyrkogården är symmetriskt anlagd. Huvudingången är placerad mot Hamngatan i väster. Den utgörs av en dubbel smidd järngrind från 1900-talets senare del. Dekoren utgörs bland annat av horisontellt placerade spetsbågar och kors. Från grinden leder en bred, asfalterad gång österut mot kapellet. Gången kantas av äldre bokar. Mitt på kyrkogårdens norra respektive södra långsida är en enkel smidesgrind ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Se Historik