Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Askersund kn, ASKERSUNDS LANDSKYRKA 1:1 ASKERSUNDS LANDSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3170-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKERSUNDS LANDSKYRKA (akt.)
Örebro
Askersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKERSUNDS LANDSKYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Askersunds landskyrka är högt belägen. Den omges av en kyrkogård, som dels består av en övre - och äldre - del i nivå med kyrkan, dels lägre partier åt norr och söder, som båda är senare utvidgningar. Den äldre delen av kyrkogården omgärdas av en kallmurad stödmur samt en äldre trädkrans. Huvudingången till kyrkogården ligger i axel med kyrkans västra entré och består av en stiglucka. Den är murad i rött tegel med tak täckt av spån och pargrind av svart smide. Upp till stigluckan leder en trappa av natursten med ett räcke av svart smide på var sida. Stigluckan är flyttad och var tidigare placerad sydöst om kyrkan där den tidigare då...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande