Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, SKEDE 3:13 SKEDE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

KlockstapelnfrNV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDE KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SKEDE 3:13

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Kapelltomten är begränsad till ytan. Gräsytor runt om med skogsparti i norr och nordväst. Mot sydväst en låg tallhäck som avgränsning mot klockstapel och uthusbyggnad i trä. Mot byvägen står tre björkar i rad. Inga gravar finns på tomten. I söder en uppfart med parkering strax framför kapellbyggnaden.

Strax utanför kapelltomten i väster finns en klockstapel uppförd omkring 1975. Betongplintstöd med fyra diagonallagda syllar. Rundtimmer av typ telestolpe. Fyra centrala vertikala stolpar som bär klockan, fyra snedsträvor vardera på respektive södra och norra sidan. Sadeltak klätt med lockpanel. Sidor med panel på förva...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.