Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, HULTABACKE 1 HULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_009.7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HULTA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HULTABACKE 1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Hulta kyrka är en demonterbar, så kallad vandringskyrka, med tillbyggt församlingshem åt sydöst. Den ligger på en plan, gräsbevuxen, halvmåneformad tomt. I den norra delen står en öppen klockstapel. Byggnaderna står där med ett provisoriskt bygglov, eftersom anläggningen ursprungligen var tänkt som tillfällig. Nord-sydlinjen går genom kyrkan på diagonalen.
I nordväst och sydväst avgränsas anläggningen av en hög bergsknalle med omgivande skog som skuggar tomten, i väster och norr avgränsas kyrktomten av en häck. Runt kyrkan finns inga gångar. Utanför häcken sluttar marken brant och avgränsas av Hultasjögatan. Nordöst om kyrkan, på ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas