Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Habo kn, BRANDSTORP 1:31 M.FL. BRANDSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/176:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRANDSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Habo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRANDSTORP 1:31

BRANDSTORP S:3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den timrade korskyrkan ligger med koret åt öster i den nordvästra delen av en närmast kvadratisk kyrkogård. Denna utvidgades åt öster 1896 och åt söder 1933. Inhägnaden utgörs av en idag närmast unik timrad stockgärdesgård, vilken består av 51 balkar. Varje balk består av liggtimmer som i ändarna är ihopknutade med utskjutande stöd, vars ändträn är infodrade. Balkarna täcks av ett mot kyrkogården sluttande pulpettak med enkupigt lertegel. Balkarna vilar på en kallmurad sockel och är alla rödfärgade. Den södra sträckningen härrör från 1940-43. Vid detta tillfälle flyttades den ursprungliga södra balken till kyrkogårdens norra sida dä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister