Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, FORS 11:1 FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_086:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORS 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården vid Fors kyrka omges runt om av öppen jordbruksmark, i söder och sydost ansluter också en del bostadshus. Anläggningens södra och östra sida kantas av en väg och mittemot kyrkan på sydsidan ligger församlingshemmet.

Kyrkogården har utvidgats i flera etapper, huvudsakligen åt norr men även åt öster. Norr om kyrkan sluttar marken ner till en lägre belägen del av kyrkogården som anlades under 1950-talet. Längs med delar av begravningsanläggningens södra sida löper en stenmur, de övriga delarna kantas av häckar. Runt hela kyrkogården löper en trädkrans av främst bok och kastanj. Mot söder och sydväst finns tre stycken ingån...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik