Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, VÄLLINGKLOCKAN 2 DAMMSVEDJANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_008.4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DAMMSVEDJANS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄLLINGKLOCKAN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Dammsvedjans kyrka med klockstapel ligger sydost om korsningen Nämndemansgatan-Svedjegatan. Kyrkan är placerad i sydväst-nordostlig riktning på en östlig platå i en kraftigt sluttande naturtomt med blandskog (främst björk och tall) och stenbumlingar i backen. Infarterna till två små parkeringar är diskreta och sker från Svedjegatan i norr. Anläggningen innehåller även ett samtida församlingshem, vilket är beläget i anslutning till parkeringarna, cirka 20 meter nordöst om kyrkan. Vid brantens slut ansluter kyrkotomten utan hägnad direkt till den näraliggande skolgården. I nordväst och söder övergår kyrkotomten utan gränsmarkering til...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas