Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, TOARP 2:8 M.FL. MIKAELSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_013.8

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MIKAELSKAPELLET (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

TOARP 2:8

TOARP 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Anläggningen är en långsträckt, rektangulär begravningsplats med nord-sydlinjen på diagonalen genom sig, med sluttning ned åt nordöst. Området är anlagt i två etapper: norra delen anlades under 1930-talet, invigdes 1938, och är en traditionell begravningsplats med rak mittgång och gravar i rader, medan södra delen är från slutet av 1960-talet och är en tallbemängd skogskyrkogård med slingriga stigar. I brytningszonen mellan dessa olika partier, på höjden över och riktad mot den äldre delen, uppfördes detta vita gravkapell 1942. En mörk talldunge reser sig som fond bakom byggnaden åt sydväst. Framför kapellet åt nordöst är ett stensa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik