Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, KYRKUDDEN 1:1 DJURÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0651

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DJURÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKUDDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Omgivningen
Djurö, cirka 5 mil öster om Stockholm, är belägen i Stockholms mellanskärgård. Sedan 1962 finns fast förbindelse till fastlandet via Djuröbron. Idag har Djurö cirka 1 800 bofasta och ön har sedan 1950-talet antagit tätortskaraktär med både flerfamiljshus och radhus samt ett mindre centrum och skola i Djurhamn.

Kyrka och prästgård är belägna på Kyrkudden strax sydväst om hamnen. Kring den av Kyrkudden väl skyddade viken Fladen uppfördes ett flertal boningshus kring förra sekelskiftet vilka idag utgör en kulturhistoriskt välbevarad bebyggelse av blandad karaktär. Området har riksintresse med anledning av dess välbevara...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister